ОШ "Филип Вишњић"
Моровић

Корисни линкови


КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2018/2019. годину.

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа која се односе на организацију такмичења и смотри ускладе са наведеним упутством. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:


- на такмичењу/смотри могу учествовати сви редовни ученици основних школа;


- за сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранглисте са претходног нивоа такмичења/смотре, а у складу с пропозицијама;


- рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством и правилником одређене врсте такмичења/смотре;


- уколико више ученика постигне исти број бодова, сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг.


Организатори такмичења и смотри дужни су да благовремено прецизирају и друге елементе битне за спровођење такмичења/смотре, а који проистичу из Стручног упутства – избор домаћина такмичења/смотре, прецизирање његoвих обавеза, систем награђивања учениkа и наставника, менторски рад (уколико је неопходан или предвиђен), потписивање диплома, регулисање финансијских питања, стручна помоћ учесницима такмичења и смoтри.


ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА


МЕЂУНАРОДНИ НИВО