ОШ "Филип Вишњић"
Моровић

Корисни линкови


Стручни актив за развој школског програма


 1. Бранко Глигоревић – координатор
 2. Гордана Леро - директор
 3. Гордана Андрић
 4. Гордана Цвијановић – стручни сарадник

Стручни актив за развојно планирање


 1. Верица Вукић – координатор
 2. Слободан Обрадовић
 3. Миленко Ујвари
 4. Слађана Јузбашић


Тим за израду Годишњег плана рада школе


 1. Гордана Цвијановић – координатор
 2. Сретенка Вуковић
 3. Војислав Радмановић
 4. Драгица Ђорђевић

Тим за инклузивно образовање


 1. Владислава Солаковић – координатор
 2. Бранка Ћириловић
 3. Горана Рађевић
 4. Гордана Цвијановић – стручни сарадник

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе


 1. Сања Николић – координатор
 2. Милован Милашиновић
 3. Сњежана Стојчевић
 4. Ивана Вранов Лозјанин

Тим за развој међупредметних компетеницја и предузетништво


 1. Марија Шобот – координатор
 2. Бранка Бојић
 3. Данијела Бранковић
 4. Душан Мијатовић

Тим за самовредновање


 1. Вања Лазаров – координатор
 2. Јелена Ђурић
 3. Сања Тиркајло
 4. Горан Гргић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања


 1. Сања Николић – координатор
 2. Гордана Леро – директор
 3. Весна Божић - секретар
 4. Гордана Цвијановић – стручни сарадник
 5. Владица Стојаковић
 6. Светлана Милетић
 7. Јелена Радовановић
 8. Слободан Рудић

Тим за професионални развој


 1. Марија Пејчић – координатор
 2. Светлана Станивуковић
 3. Љубо Станивуковић
 4. Милорад Марковић

Тим за уређење и промоцију школе


 1. Слободан Рудић – координатор тима
 2. Гордана Леро
 3. Јелена Радовановић
 4. Милош Петрић
 5. Сања Ћускић
 6. Сњежана Стојчевић

Стручно веће за разредну наставу


 1. Љубо Станивуковић – руководилац већа
 2. Сања Николић
 3. Бранка Бојић
 4. Вања Лазаров
 5. Горана Рађевић
 6. Светлана Станивуковић
 7. Сњежана Стојчевић
 8. Слађана Јузбашић
 9. Драгица Ђорђевић
 10. Светлана Милетић

Стручно веће за област предмета друштвених наука


 1. Владица Стојаковић – руководилац већа
 2. Јелена Радовановић
 3. Верица Вукић
 4. Марија Шобот
 5. Марија Пејчић
 6. Јелена Ђурић
 7. Сања Тиркајло
 8. Слободан Рудић
 9. Душан Мијатовић
 10. Милорад Марковић

Стручно веће за област предмета природних наука
 1. Гордана Андрић – руководилац већа
 2. Бранко Глигоревић
 3. Сања Ћускић
 4. Милован Милашиновић
 5. Бранка Ћириловић
 6. Владислава Солаковић
 7. Слободан Обрадовић
 8. Данијела Бранковић
 9. Милош Петрић

Стручно веће за области предмета уметности, вештина и техничких наука
 1. Горан Гргић – руководилац већа
 2. Миленко Ујвари
 3. Зорица Стојановић
 4. Сретенка Вуковић
 5. Војислав Радмановић
 6. Ивана Вранов Лозјанин